Предлагат мотоциклети до 125 куб. см. да се управляват с книжка категория B

Подобно нещо е допустимо в доста европейски страни.

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата / и като член на РГ за изготвяне на проекта/ от Асоциацията на автомобилните производители предлагат да бъдат включени следните допълнения в чл.150а, ал. 2, както следва:

1.„ Водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория B, получава правоспособност да управлява и превозни средства от категория А1, при условие, че притежателят на свидетелството за категория В е най-малко 21 годишен.

Мотиви: Съгласно Закона за движение по пътищата, водачите на МПС с категория А1, е допустимо управлението на:

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см., с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;

б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ.

Директива 2006/126/ЕО на ЕП / консолидирана версия/ относно свидетелства за управление на превозни средства /чл.6,т.3, б. „а“ и б.“б“/ дава възможност в националните законодателства на страните-членки да се регламентира управление на посочените ПС /двуколесно МПС  до 125 куб.см. и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ) с категория В  .

Проучване на ААП показва, че страните, в които е въведена възможността с категория B да се управляват мотоциклети с работен обем на двигателя до 125 куб.см. с максимална мощност не повече от 11 кВ, са:

Чехия; Италия; Литва; Латвия; Люксембург; Португалия; Полша (минимум 3 години притежание на B категория); Австрия (минимум 5 години притежание на B категория и допълнителни шест учебни часа); Белгия (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни четири учебни часа); Естония (минимум 3 години притежание на B категория); Франция (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни седем учебни часа);

С възможност с категория B да се управляват триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ, са:

Австрия; Чехия; Естония; Финландия; Италия;  Норвегия; Португалия; Румъния; Швеция; Словения; Обединеното кралство; Белгия (притежание на B категория  и четири допълнителни учебни часа); Франция (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни седем учебни часа);

Приемането на този текст ще даде възможност за разширяване употребата на двуколесни МПС, коментират от АПП. Това ще спомогне за облекчаване на  трафика и паркирането в големите градове и ще доведе до намаляване замърсяването на околната среда.

1 коментар

Свързани публикации

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителни полета са маркирани с *

1 Коментар

  • Wolff
    май 26, 2022, 20:54

    Ами сега му е времето да се върне производството на 75 кубиковите балкан-чета.
    Тооо…. 50 куб. – ови МПСта май не останаха.

    Отговор