728 x 90  • Въглеводородна епоха

    Въглеводородна епоха0

    Двигателят с вътрешно горене и нефтената индустрия формират една ера в техническата история на човечеството и никой не знае докога тя ще продължи. Това е една поредица за историята и развитието на тази неразривна връзка, за технологиите за производство на горива и горивните процеси в двигателите. Множеството съоръжения за добив на нефт в акваторията на

    Прочетете повече

Последни публикации

ТОП автори