728 x 90

Bridgestone обяви бизнес плана си до 2030 година

Bridgestone обяви глобалния старт на Bridgestone E8 Commitment, силен израз на корпоративния ангажимент на компанията в подкрепа на изграждането и реализирането на устойчиво общество до 2030 година. E8 е в синхрон с визията на Bridgestone да осигурява стойност за клиентите и обществото в качеството си на компания за устойчиви решения. Той включва осем ценности които

Bridgestone обяви глобалния старт на Bridgestone E8 Commitment, силен израз на корпоративния ангажимент на компанията в подкрепа на изграждането и реализирането на устойчиво общество до 2030 година. E8 е в синхрон с визията на Bridgestone да осигурява стойност за клиентите и обществото в качеството си на компания за устойчиви решения. Той включва осем ценности които целят не само стимулиране на растежа и трансформацията на бизнеса, но и това да се случва по устойчив начин, заедно със служители, партньори и обществото.

Освен това, E8 е рамката за продължаващото развитие на компанията като Bridgestone 3.0 – трансформацията на бизнес модела към лидерство в устойчивата мобилност и усъвършенстваните решения за мобилност.

Ценностите на Bridgestone E8

E8 е съвкупност от 8 ангажимента – енергия (Energy), екология (Ecology), ефективност (Efficiency), разрастване (Extension), икономика (Economy), емоция (Emotion), улеснение (Easy) и предоставяне на възможности (Empowerment) – които заедно изграждат стратегическите приоритети на Bridgestone, вземането на решения и усилията за устойчивост във всеки аспект на бизнеса и дейността на компанията.

Ангажиментите в областта на енергията и екологията са свързани с ясните екологични цели на Bridgestone: постигане на въглеродна неутралност, работа със 100% устойчиви материали и работа в по-добър баланс с природата до 2050 г.

Признанието, че устойчивостта касае както хората, така и планетата, е отразено в ангажиментите за емоция и предоставяне на възможности – започвайки с хората в екипа на Bridgestone, тяхната безопасност и благополучие, включвайки и правата на човека, многообразието и приобщаването, трудовите практики и многото и разнообразни приноси на компанията към по-безопасно общество и по-здрави общности.

В съответствие с работата си за подпомагане на формирането на устойчиво бъдеще на мобилността, компанията се ангажира да създава, съвместно с партньорите си, възможности за разрастване, ефективност и улеснение на мобилността като цяло.

И на последно място, с ангажимента си към икономиката, Bridgestone признава значението на максимизирането на растежа и икономическата стойност от бизнеса.

Президентът и главен изпълнителен директор на Bridgestone EMIA, Лоран Дарту,  коментира: „Живеем в тревожни и смутни времена – както с войната в Украйна и нейните трагични последици за толкова много хора, така и извънредната климатична ситуация и въздействието, което тя оказва върху планетата, живота и поминъка на хората по цял свят.“

„Сега, повече от всякога, е време да се даде приоритет на социалната стойност и устойчивост, наред с растежа на бизнеса. Така че с чувство за решимост и спешност, ние затвърдихме ангажиментите на Bridgestone да оперираме устойчиво. Каним всички наши колеги, партньори и клиенти да се присъединят към нас в изпълнението на ангажиментите в E8, за да помогнем за формирането на устойчиво бъдеще за всички“.

Свързани публикации

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителни полета са маркирани с *