www.motonews.bgwww.weekendclub.bgwww.bomarbg.eu

Заводът на Приста Ойл – модерно производство на качествени продукти

25.07.2016 | Авто новини: Авто Продукти » Консумативи | Автор: Borislav Tzakov | 13607 прочитания
A+ | A-

Смазочните масла на пръв поглед се произвеждат лесно - смесват се базови маслени компоненти в предварително изчислени пропорции и се добавят различни видове присадки, които да определят и повишат експлоатационните качества на крайния продукт. Но истината е, че това е сложен процес, който изисква прецизност и много добре оборудвана производствена база.

Пълният капацитет на завода на Приста Ойл Холдинг в град Русе е 100 000 тона годишно. Размерът на хранилищата за суровини е 7 650 кубични метра, а на хранилищата за съхранение на готова продукция - 2050 кубични метра. Комплексът е оборудван с 22-промишлени миксера с капацитет от 2 до 10 кубика, над 100 резервоара и  друго технологично оборудване.

Целият производствен процес се наблюдава чрез специализиран софтуер, който следи  количествата на съставките, температурния режим, управлява автоматизираните процеси, архивира цялото движение на суровини и продукти и извършва много други специализирани дейности.

"Базата" е в основата на всичко

Към избора на базови масла за своите продукти Приста Ойл подхожда така, както към решението на който и да е въпрос - с максимална практичност и съблюдаване на стандартите за качество. Използваните в завода в Русе базови масла се доставят от световно известни рафинерии в Испания, Италия, Гърция и Португалия, а именно от заводите на Repsol, Exxon Mobile, Shell, Neste и др.

Присадка – задължителната индивидуалност на маслото.

Базовите масла, колкото и да са качествени, не могат да покрият всички изисквания. Това налага да се използват така наречените добавки (присадки), които подобряват един или друг показател, а съвкупността от тези присадки се нарича „пакет от добавки“. Кои са основните добавки, които се използват в съвременните масла?

- Вискозитетно-индексни добавки – вискозитетът на смазочните масла има едно много важно свойство - променя се в зависимост от температурата. Това им физично качество, разбира се е нежелано, тъй като не можеш да смазваш нещо ефективно с различна по гъстота течност, да не говорим за случаите когато дори може да стане и нетечливо. Те спомагат да се намали този ефект и да се получи продукт с достатъчна гъстота при работна температура, който същевременно да е достатъчно течлив при ниски температури.

- Антикорозионни и антиокислителни добавки - самото им име достатъчно подсказва кои параметри подобряват - маслата се използват в условията на повишена температура и активно окислително влияние на кислорода от въздуха. Ако те не притежават устойчивост към тези влияния, бързо стават негодни за употреба в следствие на необратими химични реакции, които водят до образуването на киселини, смоли и други съединения.

- Детергентно-диспергиращи добавки - по време на работата на двигателя в маслото попадат прах, примеси, твърди частици, продукти от изгарянето на горивната смес и др. Всички те трябва да останат в течно състояние и да се "измиват" от двигателя, за да не доведат до натрупването на нежелани утайки и запушвания.

- Противоизносни и продивозадирни добавки - чистите базови масла, нямат еднакви смазочни свойства. За да се изравнят и подобрят техните характеристики в този аспект, се използват различни добавки от този тип

- Антипенни добавки - в процеса на работа маслото е подложено на интензивно "разбъркване". При пропуски в уплътненията на маслената система, понякога дори то може бурно да барбутира (да се пени). Това може да доведе до намаляване на смазващата способност.

- Деемулгиращи добавки - в маслото е възможно да попадне вода, както от конденз, така и от случайни пропуски. Водата е изключително нежелан замърсител, тъй като бързо разрушава добавките, води до корозия и влошава качеството на маслото. Деемулгиращите добавки способстват попадналата вода в маслото бързо да бъде отделена и да не взаимодейства с останалите компоненти.

"Приста Ойл" купува добавки от най-големите световни доставчици – Lubrizol, Chevron, Oronite, Afton, Infineum и др.

Процесът

Всички суровини постъпват в определени за целта резервоари или складове, придружени от анализен сертификат за качество. Задължително се извършва и входящ контрол в лабораторията на завода – анализ на показателите, определящи качеството на суровината.

Производството или т.нар. „блендинг“ представлява смесването на базови маслени компоненти и добавки по определен технологичен регламент. Това става в промишлени смесители (миксери), като се поддържа определена температура и интензивност на смесването. Информация за температурата и количеството се отчита от специални сензори. След хомогенизирането на компонентите се взема проба за анализ. За всеки продукт съществува фирмена техническа спецификация, в която са описани показателите и методите за изпитване, чрез които трябва да се тества маслото. След положителен анализ маслото се предава за разфасоване и експедиция. 

Разфасофане и експедиция 

Експедицията на готовите продукти се осъществява в различни по вид и обем разфасовки, както и в наливен вид. В момента Заводът разполага с общо 5 пълначни линии за малки опаковки. Пластмасовите бутилки за малките разфасовки също се произвеждат на територията на завода, така че производственият цикъл е затворен изцяло.  

Приста Ойл Холдинг е и оторозиран производител на добавката AdBlue®

AdBlue е висококачествен разтвор на уреа във вода, разработен  специално за дизелови двигатели, които покриват стандартите Euro 4/Euro 5 и на които изпускателната система е оборудвана със селективна каталитична редукция  (SCR). При инжектирането на AdBlue в SCR каталитичен преобразувател вредните азотни оксиди (NOx) се преобразуват в безвредния азот и вода, като по този начин се намаляват емисиите на вредни за околната среда газове от автомобила.

Самият производствен процес представлява разтваряне на уреа във вода с висока степен на пречистване в точно определено съотношение. За целта водата преминава през индустриална система за двупасова обратна осмоза, която осигурява пречистването от всякакви минерали и други съставки. Важно е да имате предвид, че AdBlue не е горивна добавка и не се смесва с горивото на автомобила – тя се налива в отделен специален резервоар, който се използва от катализатора за третирането на изходящите вредни емисии от работата на двигателя.

Един продукт за всички пазари

Не е тайна, че някои производители правят определени  корекции в качеството на продуктите, доставяни на различни пазари (държави). Приста Ойл не е един от тях. Между маслата купени в България и останалите пазари, на които оперира компанията,  няма  разлика. Това е един и същ продукт, произведен по една и съща технология, отговарящ на едни и същи стандарти за качествоТагове: пристаНаучете всичко! Бъдете първи!

Кликнете на бутона "Харесва ми"!

Затвори

facebook twitter rss linkedin Авто новини мобилна версия

БЮЛЕТИН НОВИНИ

Email: *


МАРКИ