www.motonews.bgwww.weekendclub.bgwww.bomarbg.eu

9 искат надзор над северното околовръстно на София

01.04.2013 | Авто новини: Катастрофи » Пътна обстановка | Автор: Jordan Lukanov | 1304 прочитания
A+ | A-

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“.
Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници в лева без ДДС:
- ДЗЗД "Прометра", в което участват: „Трафик холдинг” ЕООД и „БУНГ Словакия” ООД – 141 670 лв. за месец;
- „Обединение ССТ София – 2013 г.“, в което участват: „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София; „Пътпроект“ ЕООД, гр. София – 104 228 лв. за месец;
- ДЗЗД „ММЛ–ТК“, гр. София, в което участват: МОТТ Макдоналд Лимитед Великобритания; „Трансконсулт БГ“ ООД, гр. София – 85 415 лв. за месец;
- Обединение „Луис Бергер-ИРД-Пътконсулт 2000“ гр. София, в което участват: „Луис Бергер“ (ЛБСАС), Франция, „ИРД Инженеринг С.р.л. , гр. Рим, Италия и „Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София – 127 869 лв. за месец;
- Обединение „Рутекс-Технитал” гр. София, в което участват: „Рутекс“ ООД, гр. София, „Технитал“ АД, гр. Милано, Италия – 136 750 лв. за месец;
- Сдружение ДЗЗД „Тангента София“ гр. София, в което участват: „Консулт инженерингс“ ЕООД, „Консугал - Консултореш де енженяриа и жещао“ С.А., Португалия; – 112 000 лв. за месец;
- „Ежис Пътища – България“ ДЗЗД гр. София, в което участват: „Ежис Интернасионал“ АД, Франция, „Ежис България“ ЕАД, гр. София – 145 000 лв. за месец;
- Обединение „СЖС Технос – СЖС България“ гр. София, в което участват: „СЖС България“ ЕООД, гр. София, „СЖС Технос С.А.“, Испания – 49 000 лв. за месец;
- Обединение „Инфрам Северна тангента СОП“ гр. София, в което участват: „Инфрам“ АД, Чехия, „Инфрам“ ЕООД, гр. София, „Инжконсултпроект“ ООД, гр. Варна – 51 240 лв. за месец.
Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.
Научете всичко! Бъдете първи!

Кликнете на бутона "Харесва ми"!

Затвори

facebook twitter rss linkedin Авто новини мобилна версия

БЮЛЕТИН НОВИНИ

Email: *


МАРКИ

" "