www.motonews.bgwww.weekendclub.bgwww.bomarbg.eu

Газът – мост към CO2-неутрален транспорт

03.09.2010 | Авто новини: Автоновини » Камиони и автобуси | Автор: | 1927 прочитания
A+ | A-

Шведският производител на товарни автомобили Volvo Trucks разглежда газа като най-перспективната алтернатива на нефта като гориво за дизелови двигатели. Фирмата предлага преди всичко значителен потенциал, като мост за подобряване на оползотворяването на неутралния спрямо климата биогаз. “Това позволява да се справим успешно с най-неотложния проблем - намаляване на емисиите от въглероден диоксид,” казва Ларс Мертенсон, директор околна среда на Volvo Trucks.
Нефтът и въглищата, двете изкопаеми горива, които днес захранват с енергия повечето производства на планетата, и които отопляват домовете и задвижват транспортните средства, някой ден ще свършат, макар и този ден да е доста далеч от днешния. Това, което обаче представлява по-голям проблем са емисиите от въглероден диоксид, азот, сяра и твърди частици при употребата на нефт и въглища.
За транспортната индустрия, която зависи 97 % от нефта, натискът понастоящем е да се намерят алтернативни горива. Една от алтернативите, която много от прозорливите разглеждат като най-обещаваща, е природният газ.
"Природният газ е една от няколкото алтернативи. Освен това, природният газ може да се окаже по-добър от нефта, тъй като произвежда занижени емисии въглероден диоксид," твърди Магнус Шван, Президент на консултантската фирма Conlogic, която работи върху разработването на устойчиви решения за транспортна логистика.
Природният газ се състои предимно от газ метан, който при изгаряне освобождава от 30 до 50 % по-малко въглероден диоксид, отколкото се освобождава при нефта, и има около 40 % занижени емисии на азотен окис. За разлика от нефта, природният газ не изхвърля във въздуха емисии от сяра, тежки метали или пепел. Не всички резерви от природен газ на Земята са напълно картографирани, но тези които са вече открити, са изключително големи в сравнение с откритите нефтени залежи на планетата.
Преминаването към природен газ в транспортната индустрия може да бъде един от начините за извеждането ни от зависимостта от нефта и да доведе до значително намаляване на вредното въздействие върху околната среда.
"Ако горенето в двигателя се извършва с лошия коефициент на полезно действие на двигателите на Ото, тези преимущества изчезват," предупреждава Магнус Шван.
Това е едно обстоятелство, с което шведският производител на транспортни средства Volvo е напълно запознат.
"Коефициентът на полезно действие на дизеловите двигатели е с впечатляващите 30 до 40 % по-висок от този на задвижваните с газ транспортни средства, които ползват технология на запалване със свещи на базата на работния цикъл на Ото," обяснява Ларс Мертенсон, директор околна среда на Volvo Trucks.
Една от енергийните технологии, в която Магнус Шван силно вярва е метан-дизел, при която се използва комбинация от газ и дизелово гориво. Основната мощност идва от изгарянето на метана, но по-малко количество от дизелово гориво се използва за нещо като "течни свещи" за запалване на газа. Ако вместо газ под налягане се ползва втечнен газ, резултатът е значително подобрен работен диапазон.
"Това е едно изключително елегантно решение. То осигурява на дизеловия двигател висока ефективност на работа в комбинация със занижените емисии от изгарянето на метан. Тази комбинация наистина ми харесва," казва той.
Преди три години Volvo Trucks представи седем товарни автомобила, всеки един от които приспособен да работи с различно алтернативно гориво. Метан-дизеловата технология бе един от подходите, върху които Volvo Trucks реши да съсредоточи своите усилия при реализация на текущите разработки на компанията.
"Товарен автомобил, който намалява коефициента на полезно действие и ефективността на метан-дизеловия двигател е естествено преимущество, тъй като такъв дизелов двигател може да работи и само на дизелово гориво," казва Ларс Мертенсон. "Това е едновременно практично и успокоително, тъй като на този етап инфраструктурата на горивните станции не е напълно приспособена."
Дори и природният газ обаче представлява ограничено изкопаемо гориво и замяната на едно изкопаемо гориво с друго такова едва ли е най-авангардната стратегия, която може да се измисли, твърдят критиците. Отговорът е, че трябва да разглеждаме природния газ само като мост към напълно разширено производство на биогаз, който не е изкопаемо гориво и може да се извлича от битовите отпадъци, например.
"Производството на биогаз е едва началото, което си проправя път в много страни. В момента се намираме на преходен етап, като превключваме от десетилетия зависимост от нефта към общество, изградено на базата на възобновяеми горива," обяснява той.
През 2010 Volvo Trucks провежда полеви изпитания с метан-дизелови двигатели, които работят с до 70 % газ в горивото. Останалата част е био-смесено дизелово гориво, с други думи изкопаеми горива, смесени със зелено дизелово гориво, произведено от възобновими суровини и материали.
"Целта е да се постигне работа с 80 % зелен биогаз и 20 % зелен биодизел като горивна смес. Това ще доведе до 80% намаляване на емисиите от въглероден двуокис в сравнение с ползването на традиционното дизелово задвижване," заключава Ларс Мертенсон.

Факти за природния газ и биогаза:
Природният газ се извлича или от отделни кладенци от земната кора, или едновременно с изпомпването на нефтените залежи. Съществуват значителни залежи в различните части на света, сред които Русия, Иран, Алжир и Северно море.
Биогазът представлява неизкопаемо гориво, което се образува когато органични отпадъци, като например хранителни отпадъци, тор, отпадъчни продукти от хранителната промишленост и селскостопански отпадъци, се разпадат в атмосфера бедна на кислород и се превръщат в метан и въглероден диоксид. При рафинирането на биогаз до гориво за транспортните средства, газът се пречиства с екстракция от примесите на въглероден диоксид, сероводород и вода.
Както природният газ така и биогазът се състоят предимно от метан, така че двата газа са напълно съвместими един с друг и могат да бъдат смесвани напълно свободно помежду си. Съществената разлика обаче е, че биогазът на практика е климатично-неутрален, с други думи тези емисии от въглероден диоксид, които се образуват при изгаряне, идват от въглеродния диоксид от околната атмосфера, който е бил прихванат от растенията по време на естествения процес на фотосинтеза. Следователно, изгарянето на биогаз не води до увеличаване на количеството на въглероден диоксид, което вече се намира в атмосферата.Научете всичко! Бъдете първи!

Кликнете на бутона "Харесва ми"!

Затвори

facebook twitter rss linkedin Авто новини мобилна версия

БЮЛЕТИН НОВИНИ

Email: *


МАРКИ